Article 3

Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania; Gulamhafeez Mukadamu, Mwenyekiti wa ALAT na Mstahiki Meya wa Manispaa ya Shinyanga

, Mheshimiwa Stephen Peter Mhapa, Makamu Mwenyekiti wa ALAT na Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Iringa, Mheshimiwa Seleman Jafo, Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais-TAMISEMI;

Mheshimiwa Paul Makonda, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam;Waheshimiwa Wabunge mliopo hapa;

Wastahiki Mameya wa Majiji na Manispaa pamoja na

Waheshimiwa Wenyeviti wa Halmashauri za Miji na Wilaya;

Mheshimiwa Paul Makonda, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam;Waheshimiwa Wabunge mliopo hapa;

Wastahiki Mameya wa Majiji na Manispaa pamoja na

Waheshimiwa Wenyeviti wa Halmashauri za Miji na Wilaya;